Fång på hösten

Med tillstånd översatt bloggartikel originalet är skrivet av Dr. Eleanor Kellon veterinär och ägare av Equine nutritional solutions. Även bilden kommer därifrån. Länk till original inlägget som är på engelska.

(Key Mineralmix produkter och foderstatsbalansering bygger till största delen på kunskap från hennes kurser.)

 

Fång på hösten

Originalet publicerat den 26 september 2016 av Dr. Kellon

Det finns många möjliga orsaker till fång, men de allra flesta fallen orsakas av en hormonell/endokrin obalans. Det är en topp på våren, relaterad till ny grästillväxt med hög sockerhalt. En andra topp inträffar på hösten, men här är orsaken ofta mer komplicerad.

Gräset har i vissa områden en återväxtperiod på hösten, men många av fallen inträffar inte ens på betet. Under sensommaren fram till slutet av november finns en naturlig ökning av hormonet ACTH hos alla hästar. Detta hormon stimulerar frisättning av kortisol.

Hos äldre hästar och hästar som befinner sig i ett tidigt stadium av Cushings/PPID kan denna ökning vara mycket överdriven, detta orsakar insulinresistens och försämrar insulinkänsligheten hos hästar som redan har problem, vilket ofta utlöser fång. För att vända detta förlopp krävs att man ser över foderstaten, samt medicinering med pergolid, för att kontrollera den överdrivna ACTH-frisättningen.

Insulinresistens hanteras med samma foder justeringar oavsett om det är en primär insulinresistens eller om den orsakas av hormonella förändringar från Cushings/PPID. Hästen bör främst ges ett gräs hö med kombinerat socker (ESC) och stärkelse under 10%. En bra utgångspunkt är att ge 2% (10 kg per 500 kg) av ideal kroppsvikt eller 1,5% av aktuell kroppsvikt, beroende på vilket som är störst. Detta kan justeras upp eller ner för att bibehålla en optimal kroppsvikt, men svält INTE hästen.

Det finns flera vitaminer och mineraler som är viktiga för insulinfunktionen. Att hålla mineralintaget på rätt nivå och i balans, ligger helt inom vår kontroll. Helst väljs tillskott efter resultatet på din hö analys. Om det inte är möjligt finns ofta regionala analysvärden tillgängliga.

Det har till exempel varit väl dokumenterat att normal magnesiumstatus är viktig för att upprätthålla cellulär känslighet för insulin.

Undvik tillskott med tillsatt järn i ingredienslistan. Kontrollera även mono- och dikalciumfosfat. Dessa mineraler är vanligtvis mycket kraftigt förorenade med järn. Järn är redan tillräckligt eller för högt i nästan alla hö. IR-hästar som inte har mineralbalanserad foderstat kan vara överbelastade med järn. Järn har visat sig förvärra IR.

Hö från många områden saknar också koppar och/eller zink men har tillräckliga till höga nivåer av mangan, så de flesta behöver ett tillskott för att korrigera detta – dvs låg till ingen mangan. Dessa spårämnen kan konkurrera med varandra för absorption

Hö har alltid brist på vitamin E. Ge 2 IE (internationella enheter) per kilo kroppsvikt dagligen. Vitamin E kräver fett för att tas upp så använd antingen flytande E i olja eller blanda det pulvriserade E vitaminet i lite olja innan utfodring.


Hovar som återhämtar sig från fång behöver också balanserade mineraler och tillräckligt med protein. Biotin tillskott stöder hovtillväxt och pyridoxin (B6) behövs för aminosyra / proteinmetabolism. Hovväggen består nästan helt av protein. Kväveoxidproduktion i blodkärlen motverkar sammandragning av blodkärl i hoven som kan uppstå med IR och Cushing. Jiaogulan (ört) ger kraftfullt stöd för kväveoxidproduktion i kärlen.


Det finns ingen ”quick fix” eller ”magic bullet” för att förhindra eller vända fång kopplad till hormonstörning. Inte ens pergolid kan göra jobbet på egen hand. Lyckligtvis är de näringsmässiga verktygen som behövs för att vinna denna kamp tillgängliga för alla som tar sig tid att lära sig vad som behövs och sedan genomför det.

Eleanor Kellon, VMD

Behöver du hjälp?

Läs mer under Foderstatsbalansering även artiklarna Mineraler och den insulinresistenta hästen och Alla hästar med Insulinresistens/ EMS har fång kan vara till hjälp. 

Produkter jag rekommenderar är Basmineral vinter ensamt eller i kombination med Hovtillskottet. Dessa kan köpas tillsammans till ett mycket förmånligt paketpris. Om ni har mycket mineraler kvar eller hellre vill fortsätta med ert nuvarande mineralfoder kan ni komplettera detta med Hovtillskott + Magnesium. Ovanstående kombinationer är framtagna för att täcka de vanligaste bristerna i Svenska grovfoder. 

Det är också viktigt att allt foder innehåller mindre än 10% socker + stärkelse. Tänk också på att hästar som inte har tillgång till bete har behov av extra omega 3 och E vitamin. Bästa källan till omega 3 är linfrön eller linfröolja.