Mineraler och den insulinresistenta hästen

Med tillstånd översatt bloggartikel originalet är skrivet av Dr. Eleanor Kellon veterinär och ägare av Equine nutritional solutions. Länk till original inlägget som är på engelska.

(Key Mineralmix produkter och foderstatsbalansering bygger till största delen på kunskap från hennes kurser.)

Mineraler och den insulinresistenta hästen

Originalet publicerat den 11 september 2017 av Dr. Eleanor Kellon

Mineraler är direkt och indirekt involverade i praktiskt taget alla processer i kroppen och har viktiga effekter på insulinresistens (IR) eller dess konsekvenser. IR är annorlunda hos hästen än hos människan, men samma grundläggande principer gäller.

Det finns bevis för ett aktiverat antioxidantiskt försvar i vävnaderna hos IR-hästar. Att bygga/ stötta hästens eget antioxidantiska basförsvar är det effektivaste. (ordförklaring under artikeln) Detta inkluderar SOD-, katalas- och glutationperoxidas- enzymerna samt antioxidanterna glutation, CoQ10, karotenoider/ vitamin A, flavinoider, vitamin E och C. Glutation är särskilt brett distribuerat i hästkroppen.

SOD är helt beroende av koppar och zink. Katalas kräver järn vilket inte är något problem eftersom den typiska hästdieten innehåller rikligt med järn.

Glutation är beroende av selen, vilket är en mycket vanlig mineralbrist. Selen är också viktig för alstringen av den aktiva formen av sköldkörtelhormon, T3 frånT4. Selenoproteiner, är viktiga för immunförsvaret och det har just börjat forskas djupare på dessa. Både IR- och PPID- hästar har lätt för att drabbas av inflammatoriska och allergiska immunreaktioner snarare än att använda immunsystemets mer sofistikerade arm.

Brist på zink är vanligt. Lågt serum zink är associerat med IR och typ 2- diabetes hos människor och råttor. Tillskott av zink stöder försvar mot typ 2- diabetes i försök med råttor. Exakt varför har inte fastställts. Det är kännt att zink är viktigt på flera plan, då det är involverat i både insulinfrisättning och känslighet, såväl som en antioxidant för bildningen av SOD.

Liksom zink är koppar avgörande för SOD- funktionen. Kopparbrist orsakar IR och fettlever hos råttor. Kopparhalten är låg i levern hos människor med fettlever. Brist är också kopplat till högre halter av järn i levern hos personer med IR, vilket är ett kännt problem även hos IR- hästar.

Magnesium har associerats med IR de senaste fyrtio åren med hundratals mänskliga studier dedikerade till ämnet. Magnesium är inte en behandling, men genom att korrigera brist blir sjukdomen lättare att kontrollera.

Magnesiumintag och magnesiumstatus – kroppsnivåer –  är båda förknippade med ett starkt skydd mot IR och att de försämras när någon utvecklar IR. Det blir en kretsgång du måste hålla koll på för att möjliggöra stabilisering.

En studie från 2013 inkluderade 2000 icke- diabetespersoner som följts i 15,6 år. Magnesiumintaget var en ”signifikant skyddsfaktor” mot typ 2- diabetes, inklusive utvecklingen från IR till diabetes. Forskare kunde förutsäga vem som sannolikt skulle bli IR genom att titta på deras magnesiumnivåer. Magnesium ökar insulinreceptorantalet och insulinkänsligheten i experiment med insulinresistenta gnagare. Magnesiumbrist stör insulinsignaleringen. Brist har också kopplats till aktivering av allergiska och inflammatoriska reaktioner.

Jod är viktigt för produktion av sköldkörtelhormon. Låg jodstatus har identifierats hos patienter med typ 2- diabetes. Normal sköldkörtelfunktion krävs för fungerande insulinkänslighet. IR- hästar kan också ha låga sköldkörtelhormoner i vissa fall. Detta är förmodligen en effekt av insulinresistensen, snarare än en orsak. De flesta hästarna återfår normala sköldkörtelvärden om de ges tillgång till rätt mängd selen och jod, samt kontroll av IR. Lågt sköldkörtelhormon är inte en primär del av syndromet men kan göra vissa hästar mycket deprimerade och slöa. Sköldkörteltillskott kan användas men genom att ta itu med ovanstående behövs inte tillskott på lång sikt.

Krom har varit viktigt för människor, förmodligen på grund av bearbetade livsmedel som utarmats på många viktiga mineraler. Krom krävs för ett normalt cellulärt svar på insulin. Det exakta behovet är okänt, men tillskott till IR- hästar är i de flesta fall inte till hjälp. Gräs absorberar krom mycket effektivt och marknivåerna är rikliga i de flesta områden. Vi har bara observerat problem när hästar äter hö som odlats på alkaliska jordar där växterna kanske inte tar upp krom lika lätt.

Det är inte lika tjusigt som ett dyrt magiskt tillskott, men bästa sättet att stötta din IR- häst är genom att ge ett foder med lågt innehåll av socker och stärkelse, samt ett balanserat intag av viktiga nyckel mineraler.

Eleanor Kellon, VMD

Eftersom denna artikel innehåller en del svåra ord/ begrepp har jag tagit mig friheten att göra en liten kort förklaring.

SOD – Superoxiddismutas är ett viktigt antioxidantiskt enzym som skyddar mot fria radikaler och oxidativ stress.

Katalas enzym – Bryter ner väteperoxid till vatten och syre. Väteperoxid bildas under cellandningen och eftersom den är mycket resktiv måste den brytas ned omedelbart för att inte orsaka skador på cellerna.

Glutationperoxidas – Antioxidantiskt enzym som skyddar fetterna i kroppen från att härskna.

Glutation – Kraftfull antioxidant, finns i alla celler. Skyddar även mot miljögifter.

Selenoproteiner – Selenberoende proteiner, som har betydelse för bland annat energiomsättningen och immunförsvaret.

Behöver du hjälp?

Läs mer under Foderstatsbalansering även artiklarna Fång på hösten och Alla hästar med Insulinresistens/ EMS har fång kan vara till hjälp. 

Produkter jag rekommenderar är Basmineral vinter ensamt eller i kombination med Hovtillskottet. Dessa kan köpas tillsammans till ett mycket förmånligt paketpris. Om ni har mycket mineraler kvar eller hellre vill fortsätta med ert nuvarande mineralfoder kan ni komplettera detta med Hovtillskott + Magnesium. Ovanstående kombinationer är framtagna för att täcka de vanligaste bristerna i Svenska grovfoder. 

Det är också viktigt att allt foder innehåller mindre än 10% socker + stärkelse. Tänk också på att hästar som inte har tillgång till bete har behov av extra omega 3 och E vitamin. Bästa källan till omega 3 är linfrön eller linfröolja.