Key Mineralmix sätter näringen i centrum

Det finns miljoner olika tillskott för hästar på marknaden idag, alla marknadsförs för att lösa olika problem, som ofta har sin grund i bristfällig näring. Genom att gå igenom hästens foderstat utifrån grovfoderanalys och övrigt foder kan man sedan komplettera med näring, mineraler och vitaminer baserat på vad som saknas eller är överskott på. Istället för att på vinst och förlust testa olika tillskott, kan man då lägga pengarna på det som hästen verkligen behöver.

 

Förutom vatten byggs/drivs både hästens och våra kroppar av olika näringsämnen. Båda är gjorda för att arbeta och har en fantastisk självläkningsförmåga. Naturen strävar alltid efter balans för optimal hälsa. Kroppens celler byts ut/förnyas kontinuerligt. För att detta och alla andra processer i kroppen ska fungera krävs olika näringsämnen. Brister och obalanser kan därför påverka mer än man från början tror. Att tillföra det som fattas är ingen mirakelmetod som kan lösa alla problem, utan en grundläggande förutsättning för att kroppen ska fungera. Av den anledningen ser jag det som ett självklart första steg att kolla eventuella brister eller obalanser.

 

Exempel på problem som ofta är näringsrelaterade och därför kan svara bra på att man balanserar upp foderstaten och tillför viktig näring.

Dålig hovkvalitet (Läs artikeln ”Näring för starka hovar”)

  • Dålig/långsam tillväxt

  • Svagt tunt hov horn och ständiga tappskor.

  • Sprickor

  • Olika former av röta, som lamellrandsröta och till viss del strålröta.

  • Fång/insulinresistens 

Dåligt immunförsvar

Regnskållor

Mugg

Svårt att bli dräktig

Muskelproblem

Får din häst tillräckligt?

Koppar och zink

Det är ofta samma näringsbrister inblandade oavsett om det handlar om dåligt immunförsvar, dåliga hovar, taskig hud, mugg eller regnskållor. Ofta kommer man långt med någon av Basmineralerna, som innehåller rikliga mängder av både koppar och zink. Brist på någon av dessa är troligen den vanligaste näringsmässiga orsaken till nämnda problem. Basmineralerna innehåller också en hög dos magnesium, vilket är särskilt viktigt för hästar med EMS/ insulinresistens, PPID, nervositet eller muskelbesvär. Här kan du kan läsa mer om Basmineral sommar och Basmineral vinter.

Finns det tillräckligt med protein i foderstaten?

Se till att foderstaten innehåller tillräckligt med protein, brist kommer påverka hela hästen negativt. Potatisprotein är bra att komplettera med när proteinet är lågt.

Aminosyror

Det är oftast lysin och/ eller metionin som saknas, vilket bland annat påverkar hästens förmåga att utnyttja proteinet i foderstaten. Brist på metionin är en vanlig orsak till bland annat dålig hovkvalitet. När svavlet i grovfodret ligger under 2 g/ kg torrsubstans kommer metioninet ofta vara för lågt, ligger det under 1,5 g/ kg torrsubstans är det garanterat brist på metionin. Ni kan läsa mer om metionin i artikeln: Kan din häst ha svavelbrist? Brist på lysin är också vanligt, särskilt om hästen har svårt att sätta muskler. Lysin och/ eller metionin är viktigt för både hovar, hud, immunförsvar, avgiftning och muskulatur. 

Både Hovtillskottet och Lysin + Metionin innehåller verksamma doser av dessa båda aminosyror.

Det finns naturligtvis mycket mer, men man kommer ofta långt bara med att titta på dessa.

 

Vad är skillnaden mellan Key Mineralmix foderstatsbalansering och en vanlig gratis foderstat från något annat foderföretag?

 

Key Mineralmix foderstatsbalansering:

  • Sker oberoende, vilket innebär jag kan rekommendera det fodret som passar er häst bäst oavsett vem som tillverkar det. Vanligtvis rekommenderar foderföretag endast sina egna foder.

  • Beräknas endast utifrån hästägarens analyser. Saknas analys blir det inte mer än en bra gissning. Vilket även jag hjälper till med, om någon ringer och vill ha råd om dosering av mina produkter, eller ha andra råd om vad de kan kombineras med.

  • Går på djupet även när det gäller mikromineralerna koppar, zink, järn och mangan. Tittar inte bara på mängderna utan även på balansen mellan dem, eftersom dessa konkurrerar med varandra om upptaget. Vid obalanser kan brister uppstå trots att det enligt en vanlig foderstat finns tillräckliga mängder.

  • Balanserar magnesiumet mot kalcium för de hästar som behöver det. Viktigt för hästar med EMS, insulinresistens, fång, PPID, muskelproblem eller nervositet.

  • Tittar även på om det finns extra behov av vitaminer eller omega 3, beroende på hälsostatus och tillgång till bete.

Länk till ”Foderstatsbalansering”

Om ni vill veta mer om vilka resultat jag hittills sett efter en foderstatsbalansering se

Om företaget”