Har din häst svavelbrist

Med tillstånd översatt bloggartikel originalet är skrivet av Dr. Eleanor Kellon veterinär och ägare av Equine nutritional solutions. Även bilden kommer därifrån. Länk till original inlägget som är på engelska.

(Key Mineralmix produkter och foderstatsbalansering bygger till största delen på kunskap från hennes kurser.)

Kan din häst ha svavelbrist?

Originalet publicerat den 27 juli 2021 av Dr. Kellon

Svavel är ett oumbärligt ämne i kroppen och behövs för proteinproduktion, integritet av hud/ hår/ hovar och naglar, enzym funktion, vissa B-vitaminer, produktion av ämnen som kondroitinsulfat och eliminering av toxiner. Du hittar inte svavel i ingredienslistan för mineraltillskott.

Om du är i Australien eller Sydafrika kan du ha fått höra att hästar bör kompletteras med oorganiskt rent svavel. Oavsett var du kommer ifrån har du förmodligen läst att MSM eller DMSO är källor till organiskt svavel, tillgängliga att utföra svavlets alla viktiga funktioner i kroppen. Båda påståendena är felaktiga.

Hästar kan använda små mängder av sulfatjoner som finns i foder eller vatten, men deras huvudsakliga svavelkälla och den enda formen som kan användas av proteiner och insulin, är de svavelinnehållande aminosyrorna, varav den viktigaste är metionin. Metionin kan också omvandlas till cystein och därifrån till cystine – de andra två strukturellt viktiga svavelinnehållande aminosyrorna. Hästen kan inte göra metionin av rent svavel eller MSM/ DMSO, det måste finnas i fodret.

Svavelbindningar/ tvärbindningar upprätthåller strukturell integritet i proteinhormoner som insulin, samt keratinet i hud, hår och hovar. Dessa bindningar kommer inte från att svavel sätts in i strukturen, utan bildas mellan svavelgrupperna i två cystine aminosyror.Svavlet som behövs för att göra sulfaterade föreningar som kondoitinsulfat kommer från avsvavling av svavelinnehållande aminosyror.

Idisslare som kor eller getter kan däremot dra nyta av rent svavel, eftersom mikroorganismerna i deras förmagar kan använda det för att göra metionin precis som växter gör. När bakterierna passerar in i magen och tunntarmen kommere metioninet att absorberas. Hästar jäser sin föda i tjocktarmen, där upptaget av aminosyror är minimalt – om det över huvud taget sker.

Det sanna behovet av metionin är okänt men ligget förmodligen mellan 1/4 till 1/3 av lysin behovet. Grovfoder är den största källan till metionin. National Research Council har rekommenderat ett svavelintag på cirka 0,15% av fodrets torrsubstans, även om det finns bevis för att detta kan vara otillräckligtoch andra källor rekommenderar minst 0,2%. (Obs: Cirka 90% av svavlet i grovfoder utgörs av växtproteinets aminosyror.) Hö av god kvalitet som odlas på jord med tillräckliga svavelnivåer ska uppfylla kraven på åtminstone underhåll och träning på låg nivå om det inte finns några särskilda behov.

Här finns dock ett problem. Svavel införlivades rutinmässigt i växtgödsel fram tills den ökande industrialiseringen började skicka ut stora mängder svavel i luften. Detta ”sura regn” var en utmärkt källa till fritt svavel för växter, men orsakade många andra problem. Svavelutsläppen har varit hårt reglerade sedan 1980- och 90- talen, vilket lett till att svavel i marken minskar. Jag har sett hö med svavel så lågt som 0,04% och nivåer under 0,15% är vanliga. Dessa hö kommer ha lågt protein, lågt metionin och potential för höga nitrat nivåer.

Taurin är en annan svavelinnehållande aminosyra som framställs från metionin och spelar många viktiga roller för nervsystemet, avgiftning, leverfunktion och metabolism. Ökat behov finns hos hästar med onormal glukosmetabolism, som stöd för att undvika skadliga interaktioner av glukos med kroppsvävnader, inklusive nervskador. Taurin hjälper också till att upprätthålla signalsubstanser som är ansvariga för stabilt, glatt humör.

När metionin intaget är känt för att vara låg, eller misstänkt på grund av saker som dålig hovkvalitet, är tillskott av 5000-10000 mg (5-10 g) per dag för en normalstor häst rimligt. För hästar som kan ha nytta av extra taurin, kan detta kompletteras direkt i liknande mängder.

Eleanor Kellon, VMD

HOVTILLSKOTT ”med unik garanti”

Ett brett tillskott framtaget för att täcka de vanligaste bristerna i samband med dålig hovkvalitet. Innehåller både vitaminer, mineraler och aminosyror i verksamma doser.

Läs mer