Delta i uppföljning av vitamin B6 för hästar med metabola besvär

Tack för att du klickat dig vidare och överväger att delta i uppföljningen. De flesta som testat hitintills har varit kunder jag kommit i kontakt med i samband med foderstatsbalansering och det har därför korrigerats en hel del annat också, samtidigt som B6 satts in. Tror i princip alla hästar i denna kategorin fått förbättringar och trots att en foderstatsbalansering brukar ge en hel del förbättringar på egen hand, är jag övertygad om att B6 bidragit till resultaten. Några har även fått resultat utan extra hjälp av foderstatsbalansering. Men det är också i den här gruppen man hittar de hästar som inte svarar på B6 alls. Vilket gör mig lite nyfiken och jag skulle gärna villa följa ett antal hästar med olika förutsättningar, för att se om det finns någon gemensam nämnare, både när det gäller de hästar som blir bättre och de som inte får någon märkbar skillnad. Ni får mer än gärna delta aktivt med era egna upplevelser tankar och ideer. Kanske kan vi tillsammans finna nya samband och lösningar. 

Min första optimistiska tanke var att följa runt 100 olika hästar. Denna tanke får jag nog tyvärr ge upp, det blir inte realistiskt för mig att hinna med det helt själv. Med lite flyt kanske 30-40 hästar skulle vara möjligt, allt kommer dock att ske i mån av tid. Blir det väldigt många som anmäler sig på en gång, kommer jag kanske inte hinna gå igenom alla foderstater i tid. 

Uppföljningsplan

Första återkopplingen efter 6-8 veckor. Jag vill då gärna veta hur det gått och om ni märkt några förbättringar. Tanken är att jag under tiden ska ha hunnit titta på foderstaterna, så att ni kan ta del av dem. De som inte fått resultat och har uppenbara brister i foderstaten, kan korrigera dessa och så kör vi en ny uppföljning/ utvärdering efter 6-8 veckor. Vill även ha en senare uppföljning om ni väljer att trappa ner eller ta bort B6. Vill då veta hur det gick, om hästen försämrades igen eller om förbättringarna kvarstår.

Förutom fettdepåer och allmän fetsvullnad, vill jag att ni tittar på immunförsvar, päls, hudömhet, hovar, hovömhet, strålröta humör om hästen känns pigg och vital eller allmänt trött och trög. Gör gärna en bedömning av statusen innan ni börjar och för gärna lite dagbok eller veckobok.

För att detta överhuvudtaget ska vara möjligt måste ni snarast efter det att ni lagt er order anmäla ert intresse genom att skicka ett mejl med svar på så många av nedanstående frågor som möjligt. Förhoppningsvis hinner jag då gå igenom era foderstater innan vi gör en första återkoppling efter 6-8 veckors användning. 

För att delta kopiera nedanstående frågor till ett mejl, besvara frågorna, bifoga bild på hästen och grovfoderanalys om ni har det (går inte att göra en riktig foderstat utan det)
 1. Hästens namn?
 2. Hästens kön?
 3. Hästens ålder?
 4. Uppskattad vikt?
 5. Är hästen normal, fet eller underviktig? (uppskattad optimal vikt)
 6. Har hästen fettdepåer, var på kroppen?
 7. Mät omkretsen, eller använd viktband om ni har så kan vi göra om detta vid uppföljningarna senare
 8. Väl musklad eller svårt att sätta muskler?
 9. Vad används hästen till, hur ofta?
 10. Är hästen välvilligt inställd till arbete, eller trög, trött eller motsträvig?
 11. Någon diagnostiserad sjukdom?
 12. Några andra problem med hovar, hud, leder, immunförsvar, matsmältning eller något annat? Hände det något eller ändrades något i samband med att problemet började? Beskriv så detaljerat som möjligt.
 13. Har ni testat något tillskott tidigare, vilket och vad gav det för resultat?
 14. Stall eller lösdrift?
 15. Vad äter din häst idag? Hur mycket? Ta med allt från grovfoder till olika tillskott.
 16. Kommer hästen gå på samma foderstat under testperioden med B6? Om inte ange vad du kommer ge istället.
 17. Är det något du vet att din häst inte tål?
 18. Kontakt uppgifter: Mejladress och telefonnummer
 19. Bifoga nytagen bild/bilder på hästen där man kan se hur den ser ut i kroppen om andra problem områden finns fota gärna dem också.
 20. Bifoga grovfoderanalys

OBS! I denna uppföljning kommer både hästar och ägare att vara anonymiserade, dvs x antal hästar svarade så här, detta fungerade på vissa, en av hästarna behövde osv. Bilder publiceras endast med ägarens tillåtelse. Hoppas så klart att någon av er vill delge er resa vilket kan inspirera andra, men som sagt inget krav.

Skicka till helene@keymineralmix.se