Varför får hästar EMS/ insulinresistens?

Varför får våra hästar EMS/ insulinresistens?

Har vi missat elefanten i rummet? Det finns olika teorier om varför våra hästar får EMS/ insulinresistens, troligen innehåller de alla en viss del av sanningen, även om ingen vet exakt hur det hänger ihop. Det enda som är riktigt säkert är att problemen ökar och det gäller inte bara hästar, utan även människor, då vi har en pågående ”epidemi” av metabolt syndrom.

Övervikt, kraftfoder och genetik

De flesta anser att hästar utvecklar EMS/ insulinresistens på grund av överutfodring . För högt intag av socker och stärkelse, samt för lite motion. Det verkar dessutom vara delvis genetiskt betingat, eftersom de lätt födda raserna är överrepresenterade. Personligen tror jag alla dessa delar har betydelse, men det är troligen inte hela sanningen.

Vill börja med att poängtera vikten av sunt förnuft, samt en artriktig grovfoderbaserad foderstat för fungerande mage/ tarm. Kraftfoder kan dock ha sin plats när det kommer till hårt presterande hästar. Våra vanliga hobbyhästar mår troligen bäst på bara grovfoder med tillägg av mineraler och eventuellt protein om det är lågt i grovfodret. Med det sagt så är det faktiskt många hästar med insulinresistens som aldrig fått kraftfoder. De allra flesta är dock överviktiga vilket de kan bli på bara grovfoder, ibland i kombination med bristande motion. Insulinresistensen i sig orsakar också övervikt.

Miljögifter

Har vi missat elefanten i rummet? Läste denna intressanta artikeln https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4991654/# där man studerat samband mellan ökad socker konsumtion, miljögifter och ökningen av diabetes hos människor.

Överdriven socker konsumtion är naturligtvis inte bra varken för hästar eller människor, men intressant nog överensstämde inte graferna över socker konsumtionen med när diabetes epidemin tog fart. Vad som däremot stämde och korrelerade exakt var ökande utsläpp/ användande av POP:s persistant organic pollutants = svårnedbrytbara organiska föroreningar. Dessa har svårt att brytas ner både i miljön och i kroppen, varför de tenderar att lagras och ackumuleras över tid. Här ingår bland annat BPA som kan finns i olika plaster, men även olika bekämpningsmedel mm.

Att dessa grafer överensstämmer behöver inte nödvändigtvis betyda att de har ett samband, utan kan rent teoretiskt vara en slump. Vad som dock är lite slående är att personer med metabolt syndrom har högre halter av dessa gifter i kroppen. Dessa gifter verkar också enligt denna artikel, ha förmågan att blockera insulinreceptorerna och orsaka insulinresistens och fetma.

Det finns betydligt fler bekämpningsmedel och annat som numera faktiskt klassas som hormonstörande, men det finns inte så mycket forskning på hur cocktailen av alla dessa påverkar långsiktigt. Eftersom det sällan eller aldrig drabbar föl eller unghästar, skulle man kunna tänka sig att EMS/ insulinresistens åtminstone delvis beror på gifter som ackumuleras över tid.

Näringsbrister

Många hästar har även olika näringsbrister och mår bättre när man ser över foderstaten. Läs gärna Mineraler och den insulinresistenta hästen för mer information. Frågan är om dessa brister är en följd av insulinresistensen, orsak till den eller om avgiftningen och kroppens hantering av miljögifter drar mer av vissa ämnen.

Slutsats, många bäckar små……

Vi måste börja titta på helheten, allt har betydelse. Genetiken kan vi kanske inte göra så mycket åt, men både vi och hästarna har haft samma gener under betydligt längre tid än vad vi haft problem med insulinresistens. Det handlar alltså inte bara om gener, utan troligen krävs även någon form av miljömässig trigger för att utlösa sjukdom. Det är här miljögifter, foder, motion, näringsbrister, stress och hur hästen trivs i största allmänhet kommer in. Här har vi också mer möjlighet att påverka!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *